El dia 30 de Gener de 2018 els alumnes de Biologia de 1r de Batxillerat van anar a IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya), ubicat en el Parc Científic de Barcelona, a  realitzar l'activitat : "La medicina de futur"

La medicina del futur serà una medicina personalitzada amb plataformes de diagnòstic portàtils, dispositius de control portables i altres avenços tecnològics que faran l’atenció sanitària més eficaç, barata i còmoda.

Els investigadors de l’IBEC utilitzen les seves eines, tecnologies i tècniques de la bioenginyeria per entendre millor la conducta de les proteïnes, cèl·lules, teixits i òrgans del cos, o per dissenyar solucions com les nanocàpsules per a l’administració dirigida de medicaments, nanoeines per a l’estudi de sistemes biològics, actuadors moleculars que es poden commutar amb llum i òrgans in vitro «en un xip» per a models de malalties.

Així mateix, estudien els mecanismes i les implicacions fisiològiques que sustenten les forces mecàniques en biologia, com ara el comportament mecànic de les cèl·lules i les seves interaccions amb el microentorn, o els mecanismes dinàmics que intervenen en la cicatrització de teixits, la morfogènesi i la invasió cel·lular col·lectiva en el càncer.

Al llarg d’aquesta activitat  varem conèixer un dels grans reptes que ens presenta la medicina del futur que és  l’alliberament de fàrmacs de manera controlada. 
Varem fer  un taller on simularem l’encapsulació de fàrmacs amb una de les tècniques més utilitzades al laboratori.

Després varem poder visitar detingudament els laboratoris on es realitza aquest tipus de recerca d`aquest centre d`Investigació

20180130110517
20180130102959
20180130112241
20180130112308
20180130112701
20180130113803
20180130113808
20180130114058
20180130114739
20180130124802
20180130102454
20180130102530

moodle2

TIC

informacions batxillerat copia

Go to top