Com cada any, l’acció tutorial és un àmbit de treball prioritari a l’escola. Aquest curs, els equips de tutors de batxillerat han valorat la demanda de l’alumnat, recollida a les enquestes de tutoria del pla estratègic de l’escola. Tant primer com segon de batxillerat consideren que cal potenciar la tutoria individual, adequar les activitats de tutoria de grup als interessos específics de l’alumnat i facilitar que el mateix alumnat pugui prendre part activa en el disseny de les activitats, per tal de ser el protagonista dels seu procés orientador.

En aquest sentit, i tenint en compte que un dels aspectes que interessa més a 2n de batxillerat és l’orientació acadèmica i professional, hem programat conjuntament amb l’alumnat d’aquest curs un seguit d’activitats d’orientació dinàmiques, per tal de compartir experiències i coneixements acadèmics amb estudiants universitaris.

En el següent enllaç podeu trobar la primera Activitat d'orientació.

moodle2

TIC

informacions batxillerat copia

Go to top