ENQUESTA ESPORTS 16/17

*Enquesta dirigida a tots els alumnes. En cas de que tingueu més d’un fill inscrit o faci més d’una activitat, si us plau empleneu 1 enquesta per cada alumne-activitat.

Amb l'objectiu de millorar el servei d'esports extraescolar us demanem emplenar aquesta enquesta valorant de 1 a 5 segons s'especifica:

1) no estic gens d'acord     2) no estic d'acord     3) NS/NC     4) estic d'acord     5) estic totalment d'acord 


- Fa esport el vostre fill?*
- Sou usuaris actuals dels extraescolars d'esports?*
- Si fa esport fora del costa (selecciona):

PREGUNTES PELS USUARIS D'ESPORT EXTRAESCOLAR:

- Indicar esport/activitat
- Indicar curs*

1) VALORACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS/MATERIAL

- Considero la instal·lació apropiada a l'activitat:
1
2
3
4
5
- El material que s'utilitza és suficient i adient
1
2
3
4
5

2) VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA

- Les activitats es corresponen amb l'edat
1
2
3
4
5
-El nombre de nens/es per grup és l'adequat pel bon funcionament de l'activitat
1
2
3
4
5
- La duració de l'activitat és correcta
1
2
3
4
5

3) VALORACIÓ MONITORATGE I COORDINADOR

- El tracte dels monitors és molt correcte amb els/les nens/es
1
2
3
4
5
- En cas de dubte, els monitors us han atès eficaç i correctament
1
2
3
4
5
- Crec que els monitors tenen suficients coneixement tècnics per a impartir l'activitat
1
2
3
4
5
- Els monitors són puntuals en la recollida i entrega dels nens/es
1
2
3
4
5
- Quan has tingut un dubte el coordinador t'ha atès eficaç i correctament
1
2
3
4
5
- El tracte rebut pel coordinador ha estat correcte
1
2
3
4
5

4) ALTRES QÜESTIONS PER VALORAR

- Coneixes la programació i els objectius de l'activitat
1
2
3
4
5
- La relació qualitat/preu és l'adequada
1
2
3
4
5
- La informació del dossier de les activitats per la inscripció és entenedora i clara
1
2
3
4
5
- Creus necessari una reunió informativa a principi de curs amb els entrenadors i el coordinador
1
2
3
4
5
- T'agradaria rebre un full de seguiment de l'evolució del teu fill/a
1
2
3
4
5

5) FESTA

- Has participat alguna vegada a la Festa de l'Esport
- T'agrada el funcionament i la organització de la festa
- Canviaries algun aspecte de la festa

6) COMENTARIS I OBSERVACIONSGràcies per la vostra col·laboració

Vocalia  d'Esports 

Go to top