L’escola ofereix una proposta educativa global que va més enllà de l’activitat docent, per tant, cerca fórmules i dinàmiques que possibilitin que totes les activitats que es desenvolupen en el centre formin part d’un tot, comparteixin objectius, funcionament i formes d’actuació. L’alumne ha de sentir que realitza l’activitat en el centre com un continu i no com la suma independent de propostes inconnexes. La coordinació amb l’espai del migdia és una mostra d’aquest lligam.

Pel valor educatiu d’aquest espai, així com per la necessitat de compartir línies d’actuació conjuntes i tenir complicitats amb l’equip de migdia, aquests professionals assisteixen als claustres, d’inici i final de curs. També està programada una trobada trimestral amb l’equip de tutors/es de cada cicle i reunió conjunta amb els equips de coordinació d’etapa.

En aquesta franja horària els cursos d’infantil dinen amb grups de barreja d’edat, des de P3 fins a P5 amb grups fixes durant els tres cursos, afavorint la cooperació entre aquesta diversitat d’edats. Després els nens i nenes de P3 descansen i els de P4 i P5 fan jocs i tallers per enriquir i diversificar la d’utilitzar el temps lliure.

descans

 

Els grups de primària, tenen tres moments diferenciats de 50 minuts. El dinar, l’esbarjo i els tallers. Aquest taller complementa l'educació curricular dels alumnes afavorint un tractament experimental i personalitzat. En aquest moment hi ha els tallers de dansa, imatge, teatre, biblioteca, volum i laboratori. En el taller de biblioteca i “volum” (matemàtica) es treballa el suport educatiu personal (SEP). Aquests tallers s’organitzen fent grups estables barrejant alumnes d’un mateix cicle. Les tutories són les responsables de fer aquests grups.

primaria

A la secundària, la distribució del temps (1 hora) és basa en dos moments, dinar i esbarjo. La coordinació amb l’equip de tutors és la mateixa que la resta d’etapes educatives.

secundaria

MENÚ d'OCTUBRE '19

menuscopysenselletra

Go to top