(ESPAI EN CONSTRUCCIÓ)

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

Jesús Vega (Cap de Departament i Secretari de l'IE) Professor de Matemàtiques (3r d'ESO i Batx.)

- Antonia Maria Maura (Tutora de 1r ESO). Professora de Matemàtiques.

- David Coves (Tutor de 2n de BAT). Professor de Matemàtiques aplicades a les ciències socials I (1r de Batx), Economia (1r Batx.), Economia de l'Empresa I i II (1r i 2n de Batx.) i Iniciativa Emprenedora (3r d'ESO)

- David Obrador (Tutor de 2n d'ESO), Professor de matemàtiques (1r i 2n d'ESO) i de les Matemàtiques aplicades a les ciències socials (2n Batx.) Coordinació de Treballs de Recercal

- Abraham de la Fuente (Tutor de 4t ESO) Professor de Matemàtiques.

 

MATÈRIES IMPARTIDES

1r d'ESO       MATÈRIA: Matemàtiques
Matèria comuna 3 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

 

 

2n d'ESO       MATÈRIA: Matemàtiques
Matèria comuna 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

 

3r d'ESO       MATÈRIA: Matemàtiques
Matèria comuna 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

 

4t d'ESO       MATÈRIA: Matemàtiques
Matèria comuna 4 hores setmanals Currículum de la matèria > Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

 

1r Batx      MATÈRIA: Matemàtiques (M. Ciències i Tecnologia)
Matèria modalitat 4 hores setmanals > Currículum de la matèria >Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

 

2n Batx    MATÈRIA: Matemàtiques (M. Ciències i Tecnologia)
Matèria modalitat 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

1r Batx  MATÈRIA: Matemàtiques aplicades a les C. Socials
Matèria modalitat 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

2n Batx       MATÈRIA: Matemàtiques aplicades a les C. Socials
Matèria comuna d'opció 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

1r BatxMATÈRIA: Economia
Matèria comuna d'opció 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

1r BatxMATÈRIA: Economia de l'empresa I
Matèria modalitat 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

1r BatxMATÈRIA: Economia de l'empresa II
Matèria modalitat 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

3r d'ESO       MATÈRIA: Iniciativa Emprenedora
Matèria optativa (quadrimestral)

2 hores setmanals

> Currículum de la matèria > Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

1r i 2n ESOMATÈRIA: Informàtica
Matèria optativa (quadrimestral) 2 hores setmanals > Currículum de la matèria >Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

-QUÈ FAREM?

En aquesta optativa aprendrem a utilitzar els nostres ordinadors que tenim tant a la mà i que sovint no utilitzem de manera prou òptima. Convé poder utilitzar tant a fons com puguem moltes eines informàtiques mirant que ens siguin eines útils i ens facilitin moltes tasques. També tindrem cura d’ordenar carpetes i arxius, d’editar petits vídeos i altres idees i eines que valorem tots plegats.

-COM HO FAREM?

Treballarem amb diverses eines informàtiques, a nivell acadèmic convé destacar el processador de textos, el full de càlcul, l’organització de carpetes i arxius, la gestió d’un compte de correu costaillobera.cat (del tipus gmail), altres eines i apps de suport a les classes i diferents eines del Moodle.

-COM S’AVALUARÀ?

L'avaluació serà continua valorant el respecte i l’actitud a classe, l’interès i la participació, així com l’elaboració d’un portafolis digital, treballs i exposicions.

-CRITERIS D'AVALUACIÓ

La nota final es calcularà a partir de les notes de totes les activitats, inclosa la valoració d’actitud i participació, cada una amb un pes prèviament definit. Per superar la matèria cal que la mitjana de les qualificacions sigui igual o superior a 5 i que com a mínim s'hagi completat un 75% de les tasques orientades. Les tasques es presentaran principalment a través de l'aula virtual.

Go to top