La vocalia FEM SALUT es va establir l’any 2009 com a continuació del Programa de Prevenció de Drogodependències que l’Escola havia realitzat a proposta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

En aquests anys, s’han organitzat activitats adreçades a professorat, alumnes i famílies. Pel què fa en particular al col·lectiu de pares i mares, cada any s’organitzen dues o tres xerrades o tallers sobre temes vinculats a la salut física i mental dels nostres fills i filles. En els darrers anys, per exemple, s’han organitzat activitats relatives al bullying, els trastorns alimentaris o a l’ús de les noves tecnologies.

Per tal d’orientar millor algunes de les activitats previstes en base als interessos i necessitats i conèixer l’opinió de mares i pares sobre el que s’ha fet, durant el mes de desembre es va enviar una petita enquesta que ajudes a orientar correctament l’activitat que desenvolupa la vocalia.

En total s’han rebut 225 enquestes de mares i/o pares, tenint en compte que a l’escola hi ha 550 famílies, la cobertura ha estat del 41%. Aquestes enquestes fan referència a 449 nens/es de l’escola (total nens escolaritzats 841, cobertura 53,39%), distribuïts com es veu en la gràfica i amb cobertures de 89,3% a infantil, 49,52% a primària, 48,15% a secundària i 31,85% a batxillerat.

A la pregunta “Has assistit a alguna de les xerrades organitzades per la Vocalia” hi ha hagut 5 (2,2%) que no han respost, 118 (52,4%) diuen no haver-ho fet i 102 (45,3%) sí que ho han fet.
També es demanava quin era l’horari que creien més adient per les xerrades. Més de la meitat has respost que els hi va millor a segona hora de la tarda (a partir de les 19:00)

A continuació es demanava l’opinió (0 Cap interès a 10 Molt interès) de diferents temes ja tractats.

A continuació hi ha un resum sobre quins temes els hi agradaria que es tractessin, indicant aquells que més cops s’han mencionat:
- Sexualitat, relacions sexuals, educació sexual
- Alimentació saludable, nutrició
- Primers auxilis
- Pèrdues, dols, mort de persona propera.
- Noves tecnologies. Mòbil, wifi, telèfons inalàmbrics. Impacte en la salut.
- Adolescència, como comunicar-se amb els fills.
- Violència de gènere, estereotips de gènere
- Gestió de les emocions. Autoestima. Relacions

La Vocalia vol agrair la participació de les famílies.
Estem a la vostra disposició i us encoratgem a participar i compartir tot allò que considereu oportú.

Ben cordialment,

Vocalia Fem Salut

Contacta amb la vocalia Fem Salut!

el teu email:
Assumpte:
Missatge:
Per enviar el missatge, demostra que no ets un ordinador, responent (amb un número) a la pregunta: "SI TINC 4 POMES I ME'N MENJO UNA, QUANTES ME'N QUEDEN?"
Go to top