Partim del principi que l’Escola Costa i Llobera es vertebra al voltant d’un projecte definit explícitament i compartit implícitament. Què té una,manera de fer que articula tarannàs diversos i aglutina tendències, proporcionant resultants formades per posicions consolidades des de fa,temps, i elements innovadors que sovint ajuden a construir aquest projecte conjunt.

El pòsit pedagògic de compartir un projecte proporciona a l’escola una sòlida columna vertebral que li permet fer front als nous reptes pedagògics, i integrar el professorat que es va incorporant al centre.

Un element característic d’aquest projecte és el caràcter integrat de la seva gestió (3-18), la qual cosa ens ha permès seguir la tradició del centre, i aportar a la resta de la comunitat educativa una experiència singular de relació directa entre etapes d’educació infantil, primària i secundària, en el context de l’escola pública.

318

 

 

Go to top