Partim del principi que l’Escola Costa i Llobera es vertebra al voltant d’un projecte definit explícitament i compartit implícitament. Què té una manera de fer que articula tarannàs diversos i aglutina tendències, proporcionant resultants formades per posicions consolidades des de fa temps, i elements innovadors que sovint ajuden a construir aquest projecte conjunt.

 

El pòsit pedagògic de compartir un projecte proporciona a l’escola una sòlida columna vertebral que li permet fer front als nous reptes pedagògics, i integrar el professorat que es va incorporant al centre.

 

Un element característic d’aquest projecte és el caràcter integrat de la seva gestió (3-18), la qual cosa ens ha permès seguir la tradició del centre, i aportar a la resta de la comunitat educativa una experiència singular de relació directa entre etapes d’educació infantil, primària i secundària, en el context de l’escola pública.

 

Un altre tret essencial del nostre centre és la constància i voluntat de la programació estratègica. En aquest sentit aquests darrers anys l’escola ha estat compromesa en plans estratègics com, “Gestió integrada 3-18” (2000-2004), “Coherència educativa en un context global” (2004- 2006), i el Pla Estratègic per a la Millora de l’Autonomia de Centre, anomenat “Pla de Plans” (2006-2011) perquè vol recollir tots els programes d’innovació i experimentació que el centre es proposa. També s’ha treballat en diferents formacions i projectes, llengües estrangeres, mediambientals, PELEs, biblioteca, TICs, audiovisuals, orientació i treball cooperatiu, entre altres, amb l’objectiu d’avançar en innovació i reflexió pedagògica.

 

Des de fa 3 anys i amb la nova Llei d’Educació de Catalunya (LEC) és un únic centre (fins llavors tenia dos codis de centre) anomenat Institut escola (IE) Costa i Llobera. Potser no és exactament com ho hauríem imaginat, però si que estem disposats a seguir la nostra feina amb ànims renovadors, sense demanar privilegis, però treballant per a la millora substancial de l’ensenyament públic i d’un projecte singular 3-18 anys.

 

 

Nou telèfon :

 937 006 987 

 

PLANTILLA_web_copy.jpg

hi_participem_petit.png

sergi_faustino_residència.jpg

logo_EN21_centres_horitzontal_300px.png

Go to top