Aquí us deixem una breu explicació d'un dels projectes que hem iniciat al Costa i Llobera d'assessorament per al professorat. Aquest projecte l'estem fent els i les mestres d'infantil i primària junts, per treballar la Resolució de conflictes a través del llenguatge artístic.

 

En relació al projecte Creart:

1) Qui som?

Creart és una ONGD (Organització No Governamental de Desenvolupament) que treballa pel foment de la pau i la transformació de conflictes a través de l'art. És una entitat de vocació internacional, laica, independent i sense ànim de lucre, solidària sobretot amb les poblacions infantils més desfavorides i marginades.

Som una organització que creu fermament que l'educació és el primer pas per a promoure una cultura de pau en tots els nivells, tant en una escala “micro” (aquella realitat que tenim més propera en el nostre dia a dia), com en els “macro”conflictes (conflictes bèl·lics, situacions d’injustícia, pobresa i/o marginalitat).

Nosaltres treballem a través de l'art, organitzant tallers d'expressió, debats i exposicions amb l'objectiu de que els nens i nenes aprenguin diferents formes d'expressió, llenguatges i processos creatius que els permetin afrontar els conflictes d’una forma creativa i noviolenta . Els nostres tallers tenen una metodologia de treball basada en la participació conscient dels infants en el seu propi procés d’aprenentatge i en un sistema pedagògic que els permet pensar en llibertat sobre el respecte i la valoració dels altres, fomentant les capacitats creatives, la imaginació i l'autoestima.

 

2) Breu descripció de la proposta:

La present proposta consisteix en un monogràfic per a treballar i donar eines sobre com desenvolupar la creativitat i fomentar una educació artística a l’escola que permeti utilitzar l’art com una via per a reflexionar i resoldre problemes. Es tracta de tallers dirigits al professorat on es facilitaran recursos i continguts d’educació artística i d’educació per a la resolució positiva dels conflictes, a través d’una metodologia participativa, vivencial i artística.

3) Objectius:

- reflexionar conjuntament sobre el potencial de l’art com a eina per educar a l’escola

- Formar el professorat en educació artística a través de metodologies creatives i participatives

- treballar la creativitat com a eina per a resoldre problemes

- Donar eines per treballar a l’aula temes d’educació per la pau amb metodologies creatives.

 

4) Perquè utilitzar l’art per a educar en la pau i per a la resolució positiva de conflictes

Al taller s’utilitzarà l'art com a eina per afrontar els conflictes de forma positiva i pedagògica per promoure el pensament crític, la creativitat, la confiança i l'autoestima.

L'art, d'una banda, és una font de coneixement que ens ajuda a entendre la història; transmetre uns continguts, descriure societats i individus; i parlar del passat, del present i del futur. D'altra banda, l'art també és una eina que ens permet formalitzar els nostres propis conceptes, donant forma material a les vivències, experiències, sensibilitats i visions del món pròpies. És a dir, a les nostres múltiples i complexes identitats. En una societat on l'art i l'educació artística es conceben, cada vegada més, entorn del desenvolupament d'una sèrie d'habilitats merament manuals i tècniques; on el que preval és la idea del “do del geni”; on patim una constant “hipervisualizació” i un constant bombardeig d'una única manera de veure, representar i concebre el món; creiem vital recuperar una concepció diferent. Una concepció que prevalgui una de les funcions més importants de l'art que és la possibilitat d'incidir al món dels valors i col·laborar en objectius educadors transformadors; que serveixi per aprendre a descodificar valors i idees, a ser conscients de la constant influència que vivim, a ser capaces de desenvolupar la nostra capacitat de qüestionar, de reflexionar, de fer-nos preguntes, etc.; que serveixi, al cap i a la fi, per forjar una nova noció de ciutadania en la qual els individus tinguin el poder sobre les seves pròpies vides i escriguin les seves pròpies històries.


Es tracta de desenvolupar capacitats i aptituds per poder llegir i interpretar el món que ens envolta i, en aquest sentit, l'art és una eina molt potent de transformació i resolució de conflictes de tot tipus, ja que ens permet veure i explicar les coses d'una altra manera. A més, les qualitats que requereix el treball artístic (constància, curiositat, creativitat, esperit crític, activitat, compromís, delicadesa, paciència, confiança, etc.) són habilitats imprescindibles per treballar tant l'educació per a la pau.

 

5) Metodologia

En l'educació per a la pau i per a la transformació positiva dels conflictes la “transferència de coneixements” passa per la creació d'un procés dinàmic que neix del mateix grup que rep la formació. La participació és un element clau que es repeteix en tots els àmbits que conformen el nostre enfocament metodològic. Proposem un model que segueix una mateixa direcció metodològica, conceptual i relacional, de manera que tant el procés com les metes tinguin un camí comú. Ni el contingut ni la forma de l'educació per a la pau han de ser contradictòries al valor i a l'objectiu que representen. A més a més, la nostra metodologia està creuada per un component artístic, de manera que les activitats i dinàmiques que es proposen compten amb un important component creatiu que es converteix tant en el mitjà com en el fi d'aquesta proposta d'aprenentatge entorn de la transformació positiva de conflictes.

 

 

Go to top