Per “pla estratègic” entenem un pla que recull de manera sistematitzada els objectius a treballar a mitjà termini d’un centre educatiu, les estratègies i les actuacions previstes per assolir-los, i els sistemes i instruments d’avaluació corresponents.

El pla estratègic de Costa i Llobera és una eina de gestió útil per fer realitat a mitjà termini les línies d’actuació del projecte pedagògic de l’escola i per desenvolupar projectes d’excel·lència que aportin experiències de qualitat al Sistema Educatiu.

acdeimatge

 

El pla estratègic recorda al procés que els mestres o el professorat seguim quan hem de realitzar la nostra feina amb un grup d’alumnes. En primer lloc demanem o elaborem informació per determinar els coneixements i actituds dels nostres alumnes. Després ens plantegem unes fites o objectius (1) en funció de la informació anterior i els objectius curriculars. A continuació, pensem en estratègies (2) a desenvolupar perquè els nostres alumnes assoleixen les fites preestablertes així com els recursos que necessitem. Fem activitats o actuacions (3) que concreten les estratègies previstes i elaborem un seguit d’indicadors (4) per determinar en quina mesura avancem, què ens funciona i què no, quins són els dèficits. Per millorar i reconduir el pla necessitem saber on som, on volem anar, i sobretot si el que estem fent està donant resultats o no. Aquesta informació és la que aporta el quadre de coordinació i informació (QCI) (5) on es troben els indicadors d’avaluació del pla i que fem servir per realitzar la valoració final en forma de memòria de l’experiència. La reflexió sobre la memòria final de cada curs és la base per elaborar el pla d’acció del proper curs.

Al menú de la dreta podeu consultar les memòries i plans d’acció de cada curs.

 

Go to top