La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció. 

Aquest enllaç mostra l'àrea d'influència de l'IE Costa i Llobera.

 

 

Per a més informació per al procés de preinscripció i matrícula a la ciutat de Barcelona podeu consultar el següent web: Informació general preinscripció i matrícula

Go to top