Què és la Junta Directiva?

La Junta Directiva de l’AFA és l’òrgan de representació, de gestió, d’administració i de govern de l’associació. És escollida per l’Assemblea General i està formada pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals.

 

Què és la Junta de l'AFA?

La Junta de l’AFA és la reunió dels membres de la Junta Directiva amb els Delegats de classe i amb els membres de les Vocalies. Les reunions són obertes a tots els pares i mares de l’escola.

 

Què és l’Assemblea General?

L’Assemblea General de l’AFA és l’òrgan sobirà de l’associació i està format per tots els pares i mares de l’escola. Es convoca dos cops l’any per aprovar els pressupostos, rebre informació de les Vocalies i debatre tots els temes que plantegi la Junta Directiva.

 

Què són les Vocalies?

Les Vocalies de l’AFA són les diferents comissions que s’encarreguen d’organitzar les activitats i serveis que ofereix l’associació (extraescolars, transport, menjador, tardes de divendres, casal d’estiu...) Tots els pares i mares poden formar part de les Vocalies.

 

Què són els Delegats de classe?

Els pares i mares delegats són escollits per la resta de pares i mares de la classe. La seva funció és motivar i dinamitzar el grup i facilitar la comunicació entre les famílies, amb la direcció de l’escola i amb la Junta Directiva de l’AFA.

 

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Hi ha representats tots els col·lectius: direcció, professorat, alumnat, pares i mares i personal d'administració i serveis. La funció principal és vetllar pel bon funcionament i l'organització del centre.

AMPASOFT_NOU.png

Go to top